โชคดีของเรา

posted on 05 Dec 2010 23:34 by hughub
ผมเชื่อว่าทุกคนบนแผ่นดินนี้ ไม่ได้เฉพาะคนไทย แต่เป็นคนทุกคนและทุกสิ่งมีชีวิต มีโชคดีอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ การได้เกิดบนแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได่มีแค่ในนิทาน แต่มีบนแผ่นดินของเรา พระองค์เป็นแรงบันดาลแก่บุคคลบนโลกนี้อีกมากมาย พระราชาพิระมิดหัวกลับ ทรงงานหนักเพื่อความสุขพสกนิกร ยังจะมีใครที่ทำเพื่อผู้อื่นได้มากขนาดนี้ อยากให้ชาวไทยได้สติและคิดให้มาก ในขณะที่พระองค์สร้าง เรากำลังทำลาย บ้านหลังนี้หรือเปล่า บ้านพัง ซ่อมได้ ความผิด แก้ไขได้ ประเทศนี้ยังมีพลังแห่งความดีอยู่มาก ร่วมทำความดี เพื่อในหลวง และเพื่อเราทุกคน เพื่อบ้านของเราหลังนี้เอง 
 
" ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด "
 
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ผมรักในหลวงครับ

Comment

Comment:

Tweet

ทรงห่วงใยคนไทยทุกคน
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญHot!

#1 By มาลิกก้าแมน on 2010-12-06 00:30